Skillnad på marknadsföring av produkter eller tjänster

Difference in marketing products or servicesNågot som alla vilka ska bedriva marknadsföring på egen hand måste ha kunskaper om, är att det är skillnad på att marknadsföra produkter eller tjänster. Naturligtvis kommer det här att vara många olika steg och komponenter i en marknadsföring som ser precis likadana ut, men det finns en sak som är den väsentliga skillnaden. I det fallet handlar det om bilder och information. När det gäller att marknadsföra produkter som har ett visuellt tilltalande utseende, eller är något som du vill att folk verkligen ska komma ihåg så kommer bilder att vara de som tillsammans med en kort text blir det viktiga. I det fallet du ska marknadsföra tjänster är det information i text som blir det viktigaste.

Gällande tjänster kan det vara så att det inte alls finns några bilder på den tjänst som ska marknadsföras. I det fallet handlar det då om att kanske finna en bild som kompletterar den viktiga texten och informationen där någon exempelvis jobbar med den tjänst som erbjuds. Här kommer det dock att vara informationen som måste vara välskriven och tala till kunden på ett sätt som gör att de kan få en bild av den tjänst som erbjuds och på så sätt visualisera denna med hjälp av informativ och intressant text.

För produkter som ska marknadsföras vill du då istället att dina kunder ska se denna produkt på så många platser som möjligt. Då blir det viktiga att visa upp produkterna både på det fysiska planet och på det virtuella planet i form av tilltalande bilder. Här är det dock inte så att texten uteblir eller är oviktig. Den text som ska finnas som ett komplement till bilderna på produkten är dock kortare meningar samt de unika specifikationer som dina produkter har. Det är de största skillnaderna när det gäller att marknadsföra produkter eller tjänster.